Sémantická segmentace v horském prostředí

Sémantická segmentace v horském prostředí

Autor práce

Jakub Pelikán
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Jan Brejcha

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu