Rozpoznávanie vzorov správania používateľov webového sídla

Rozpoznávanie vzorov správania používateľov webového sídla

Author

Tomáš Chovaňák

Supervisor

Ing. Ondrej Kaššák

About the project

Year

2017

Share