Rozpoznávanie vzorov správania používateľov webového sídla

Rozpoznávanie vzorov správania používateľov webového sídla

Autor práce

Tomáš Chovaňák

Vedúci práce

Ing. Ondrej Kaššák

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu