Rozpoznávanie vzorov správania používateľov webového sídla

Rozpoznávanie vzorov správania používateľov webového sídla

Autor práce

Tomáš Chovaňák
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

Ing. Ondrej Kaššák

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu