Rekonfigurovateľná architektúra pre hardvérové šifrovanie údajov

Rekonfigurovateľná architektúra pre hardvérové šifrovanie údajov

Author

Perešíni Ondrej
Slovak University of Technology in Bratislava

Supervisor

Pohronská Mária

About the project

Year

2011

Share