Reengineering a ďalší rozvoj výpočtových modelov propagácie častíc kozmického žiarenia v heliosfére na platforme CUDA

Reengineering a ďalší rozvoj výpočtových modelov propagácie častíc kozmického žiarenia v heliosfére na platforme CUDA

Author

Ing. Martin Nguyen

Supervisor

Rndr. Pavol Bobik Phd.

About the project

Year

2021

Share