Reengineering a další rozvoj výpočtových modelů propagace částic kozmického záření v heliosfére na platformě CUDA

Reengineering a další rozvoj výpočtových modelů propagace částic kozmického záření v heliosfére na platformě CUDA

Autor práce

Ing. Martin Nguyen

Vedúci práce

Rndr. Pavol Bobik Phd.

O projekte

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu