Predikcia spotreby energie pomocou hlbokých neurónových sietí

Predikcia spotreby energie pomocou hlbokých neurónových sietí

Author

Michal Farkaš

Supervisor

Ing. Peter Lacko, PhD.

About the project

Year

2017

Share