Predikcia spotreby energie pomocou hlbokých neurónových sietí

Predikcia spotreby energie pomocou hlbokých neurónových sietí

Autor práce

Michal Farkaš
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

Ing. Peter Lacko, PhD.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu