Pokročilé metódy detekcie kontúr a ich použitie pri rozpoznávaní trasologických objektov

Pokročilé metódy detekcie kontúr a ich použitie pri rozpoznávaní trasologických objektov

Author

Marcel Koč
Matej Bel University in Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied

Supervisor

RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.

About the project

Year

2017

Share