Pokročilé metódy detekcie kontúr a ich použitie pri rozpoznávaní trasologických objektov

Pokročilé metódy detekcie kontúr a ich použitie pri rozpoznávaní trasologických objektov

Autor práce

Marcel Koč
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Vedúci práce

RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu