Reduction of signal noise in genetic switches

Author:

Lukáš Kuhajda
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Supervisor:

Daniel Georgiev

About project:

Share: