Omezení šumu signálu v genetických přepínačích

Autor práce:

Lukáš Kuhajda
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedúci práce:

Daniel Georgiev

Zdieľať túto prácu: