Modelovanie uchopovania objektov pomocou neurónových sietí v robotickom simulátore iCub

Modelovanie uchopovania objektov pomocou neurónových sietí v robotickom simulátore iCub

Author

Zdechovan Lukáš

Supervisor

Farkaš Igor

About the project

Year

2012

Share