Modelovanie uchopovania objektov pomocou neurónových sietí v robotickom simulátore iCub

Modelovanie uchopovania objektov pomocou neurónových sietí v robotickom simulátore iCub

Autor práce

Zdechovan Lukáš
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedoucí práce

Farkaš Igor

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci