Modelovanie používateľa využitím sociálnych a herných princípov

Modelovanie používateľa využitím sociálnych a herných princípov

Author

Krátky Peter
Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Informatics and Information Technologies

Supervisor

Tvarožek Jozef

About the project

Year

2013

Share