Modelovanie používateľa využitím sociálnych a herných princípov

Modelovanie používateľa využitím sociálnych a herných princípov

Autor práce

Krátky Peter
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

Tvarožek Jozef

O projekte

Ročník

2013

Zdieľať túto prácu