Mobilná aplikácia pre pacientov s afáziou

Mobilná aplikácia pre pacientov s afáziou

Author

Štefan Marcin
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Supervisor

Ing. Eva Chovancová, PhD.

About the project

Year

2017

Share