Mobilná aplikácia pre pacientov s afáziou

Mobilná aplikácia pre pacientov s afáziou

Autor práce

Štefan Marcin

Vedúci práce

Ing. Eva Chovancová, PhD.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu