Extrakcia dát na základe kategorizácie webových stránok

Extrakcia dát na základe kategorizácie webových stránok

Author

Rajzák Pavol
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Science

Supervisor

Novotný Róbert

About the project

Year

2012

Share