Extrakcia dát na základe kategorizácie webových stránok

Extrakcia dát na základe kategorizácie webových stránok

Autor práce

Rajzák Pavol
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce

Novotný Róbert

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci