Automatizácia a vývoj metód pre rozpoznávanie cunami vĺn v pozorovaniach MINI-EUSO experimentu

Author

Ondrej Matija
Technical University of Košice, Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Supervisor

doc. Ing. Ján Genči, PhD.

About the project

Year

2017

Share