Automatizácia a vývoj metód pre rozpoznávanie cunami vĺn v pozorovaniach MINI-EUSO experimentu

Author

Ondrej Matija
Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Supervisor

doc. Ing. Ján Genči, PhD.

About the project

Year

2017

Share