Automatizácia a vývoj metód pre rozpoznávanie cunami vĺn v pozorovaniach MINI-EUSO experimentu

Autor práce

Ondrej Matija
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

doc. Ing. Ján Genči, PhD.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu