Aplikácia pre spracovanie údajov určujúcich kritický zdravotný stav pacienta s využitím mobilných zariadení

Aplikácia pre spracovanie údajov určujúcich kritický zdravotný stav pacienta s využitím mobilných zariadení

Author

Nikola Cichovská

Supervisor

Ing. Branislav Madoš, PhD.

About the project

Year

2016

Share