Aplikácia pre spracovanie údajov určujúcich kritický zdravotný stav pacienta s využitím mobilných zariadení

Aplikácia pre spracovanie údajov určujúcich kritický zdravotný stav pacienta s využitím mobilných zariadení

Autor práce

Nikola Cichovská

Vedúci práce

Ing. Branislav Madoš, PhD.

O projekte

Ročník

2016

Zdieľať túto prácu