Elitní soutěž diplomových prací IT SPY zveřejňuje letošní finalisty

Elitní soutěž diplomových prací IT SPY zveřejňuje letošní finalisty

Soutěž IT SPY zveřejnila 8 nejlepších diplomových prací z oblasti IT, jejichž autoři se utkají o hlavní ceny na finále 24. listopadu v Praze. Finalisté vzešli z téměř 1200 IT prací vysokoškoláků obhájených v minulém akademickém roce na předních českých a slovenských univerzitách. Talentovaní mladí informatici v nich řeší teoretické i praktické problémy, které trápí dnešní společnost. Jde například o boj proti šíření dezinformací, padělání osobních dokladů, komunikaci se zákazníkem s využitím umělé inteligence, ale také problematiku energetiky či zdravotnictví. Účast v soutěži je letos díky cenám partnerů T-Mobile, Seznam a Počítačové školy GOPAS pro účastníky zase o něco atraktivnější. Garantem hlavní ceny je spolupořadatel soutěže společnost Profinit, která absolutnímu vítězi věnuje finanční odměnu 2000 eur. Seznam ocenění se letos rozšíří o speciální cenu Magenta Award for Excellence in IT, kterou udělí hlavní partner soutěže, společnost T-Mobile. Blíže se s finálovými projekty může veřejnost seznámit na webu soutěže, kde již odstartovalo i hlasování o Cenu veřejnosti.

Ve finále soutěže IT SPY se spolu utkají nejkvalitnější diplomové práce, které byly vloni obhájeny na předních českých a slovenských IT fakultách. Ve výčtu finalistů najdete široké spektrum řešených témat. Jedna z prací se zaměřuje na řešení globálního problému šíření dezinformací. Autor navrhuje automatizované vytváření souhrnů zpráv, které má usnadnit ověřování faktů, což je nezbytné při vyhodnocování dezinformačních článků. Z oblasti zdravotnictví čerpá práce zaměřená na matematické řešení, které modeluje šíření ultrazvuku lidskou lebkou, což lze využít např. při léčbě Parkinsonovy choroby. Práce již získala odborná ocenění i podporu MŠMT ČR. Další soutěžní práce ze zdravotnictví navrhuje algoritmy pro lepší vyhodnocování vstupních obrazových dat v biomedicínském výzkumu.

Naopak na oblast firemní komunikace se zákazníkem se zaměřuje další finalista. Jeho systém bude schopný automatizovaně kategorizovat zákaznické požadavky pomocí umělé inteligence.

Ryze praktický dopad má práce zaměřená na detekci falešných ochranných prvků na osobních dokladech. Potřeba zvýšení bezpečnosti roste spolu s rozšiřováním informačních technologií a zaváděním vzdálené komunikace s úřady.

Vítězové si odnesou hodnotné ceny i neocenitelné zkušenosti

„Největší odměnou nejen pro absolutního vítěze, ale také pro všechny zúčastněné finalisty, je možnost zviditelnit se před porotou a dostat prostor představit svou práci odborné veřejnosti. Tato příležitost může pomoci zatím neznámým talentům vstoupit do odborného pole a snáze odstartovat svoji kariéru. Jsme rádi, že můžeme již 13 let pomáhat začínajícím hvězdám v informatice zazářit,“ říká Bohumír Zoubek, porotce soutěže IT SPY za společnost Profinit, která soutěž spolupořádá a je garantem hlavní ceny soutěže.

Hlavní cena IT SPY 2022 – Absolutní vítěz soutěže IT SPY 2022 získá od společnosti Profinit odměnu 2000 €, kterou může použít třeba k dalšímu rozvoji svého diplomového projektu nebo k dalšímu vzdělávání. Vedoucí vítězné práce pak získá 200 € jako poděkování za dobrou přípravu svého studenta.

Magenta Award for Excellence in IT – Hlavní partner soutěže IT SPY, společnost T-Mobile, letos udělí cenu vynikající práci v oblasti IT dle vlastních kritérií. „Cena se zaměřuje na práce, které jsou inovativní, přináší nový vhled a propojení témat, nejen v oblasti Telco, ale zároveň mají praktický a pozitivní dopad pro společnost,“ vysvětluje Pavla Frindtová, HR Business Partner, T-Mobile. Nejdůležitější kritéria této kategorie jsou inovativnost práce, kvalita diskuze odrážející hloubku myšlení, praktičnost a pozitivní společenský dopad. Odměnou pro vítěze této ceny bude iPad Air. „Díky partnerství se soutěží IT SPY dáváme možnost našim expertům podělit se o své know-how a současně máme příležitost pozitivně ovlivnit mladou generaci a možnost navázat kontakt s mladými talenty, kteří mohou přinést svěží vítr a nový pohled na věc,“ doplňuje Frindtová.

Cena pro první tři finalisty od společnosti GOPAS – První tři finalisté dostanou poukaz na školení dle vlastního výběru v hodnotě 10.000 Kč od společnosti GOPAS. „Univerzity poskytují perfektní IT vzdělání, nicméně pro špičkové odborníky je vzdělávání celoživotní proces. Nejlepší účastníci soutěže tak na základ získaný ze škol mohou navázat kvalitním školením v naší počítačové škole,“ říká Jan Dvořák, ředitel počítačové školy GOPAS.

Cena veřejnosti – Svůj prostor v hodnocení soutěžních projektů má vedle odborné poroty také široká veřejnost, kdokoliv totiž může dát svůj hlas jednomu z finalistů a posunout ho tak k vítězství v kategorii Cena veřejnosti. Vítěz veřejného hlasování získává outdoorovou kameru. Hlasovat může veřejnost až do 22. listopadu 2022 zde.

Do aktuálního ročníku soutěže IT SPY se zapojilo 6 předních českých vysokých škol a 5 slovenských univerzit, na kterých v minulém akademickém roce mladí informatici obhájili téměř 1200 diplomových prací. Z nich vybrali zástupci vysokých škol, tzv. ambasadoři, celkem 52 projektů s největším potenciálem na vítězství v soutěži. Následně odborná porota vybrala semifinalisty a finalisty, kteří budou své práce 24. listopadu 2022 obhajovat ve finále.

Přehled finalistů soutěže IT SPY 2022:

 • Peter Vajdecka (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky): „Abstraktívná sumarizácia správ o overovaní faktov pomocou vopred natrénovaného transformera na extraktívnych súhrnoch“
 • Son Hai Nguyen (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií): „Aproximace šíření zvuku neuronovými sítěmi“
 • Filip Koukal (Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta): „Automatická kategorizace zákaznických požadavků“
 • Ing. Jan Pašek (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd): „Generování zdrojového kódu z popisů v přirozeném jazyce“
 • Mgr. Matúš Revický (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta): „Podnikové aplikace založené na blockchainu
 • Lucia Hradecká Dupkaničová (Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky): „Segmentácia a sledovanie organoidov v obrazových dátach vytvorených prostredníctvom mikroskopie vo svetelnom poli“
 • Ing. Jiří Ulrich (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická): „Vícenásobný lokalizační systém kamer založený na značkách
 • Ing. Lucia Piatriková (Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky): „Vizuálna detekcia falšovaných ochranných prvkov na občianskom preukaze

Záštitu soutěži letos udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo průmyslu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu SR, Hospodářská komora, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a KINIT, jejichž zástupci se zúčastní i slavnostního vyhlášení výsledku 24. listopadu.

Důležité mezníky soutěže IT SPY 2022:

 • 4. 5. 2022 – start soutěže, začátek přijímání přihlášek
 • 14. 9. 2022 – uzavření přihlášek
 • 20. 10. 2022 – vyhlášení finalistů
 • 22. 11. 2022 – uzavření online hlasování
 • 24. 11. 2022 – finále a Slavnostní vyhlášení výsledků IT SPY 2022