Elitná súťaž diplomových prác IT SPY zverejňuje tohtoročných finalistov

Elitná súťaž diplomových prác IT SPY zverejňuje tohtoročných finalistov

Súťaž IT SPY zverejnila 8 najlepších diplomových prác z oblasti IT, ktorých autori sa stretnú o hlavné ceny vo finále 24. novembra v Prahe. Finalisti vzišli z takmer 1200 IT prác vysokoškolákov obhájených v minulom akademickom roku na popredných českých a slovenských univerzitách. Talentovaní mladí informatici v nich riešia teoretické aj praktické problémy, ktoré trápia dnešnú spoločnosť. Ide napríklad o boj proti šíreniu dezinformácií, falšovanie osobných dokladov, komunikáciu so zákazníkom s využitím umelej inteligencie, ale aj problematiku energetiky či zdravotníctva. Účasť v súťaži je tento rok vďaka cenám partnerov T-Mobile, Zoznam a Počítačovej školy GOPAS pre účastníkov zase o niečo atraktívnejšia. Garantom hlavnej ceny je spoluorganizátor súťaže, spoločnosť Profinit, ktorá absolútnemu víťazovi venuje finančnú odmenu 2000 eur. Zoznam ocenení sa tento rok rozšíri o špeciálnu cenu Magenta Award for Excellence in IT, ktorú udelí hlavný partner súťaže, spoločnosť T-mobile . Bližšie sa s finálovými projektmi môže verejnosť zoznámiť na webe súťaže https://www.itspy.cz/rocnik/2022, kde už odštartovalo aj hlasovanie o Cenu verejnosti .

Vo finále súťaže IT SPY sa spolu stretnú najkvalitnejšie diplomové práce, ktoré boli vlani obhájené na popredných českých a slovenských IT fakultách. Vo zozname finalistov nájdete široké spektrum riešených tém. Jedna z prác sa zameriava na riešenie globálneho problému šírenia dezinformácií. Autor navrhuje automatizované vytváranie súhrnov správ, ktoré má uľahčiť overovanie faktov, čo je nevyhnutné pri vyhodnocovaní dezinformačných článkov. Z oblasti zdravotníctva čerpá práca zameraná na matematické riešenie, ktoré modeluje šírenie ultrazvuku ľudskou lebkou, čo sa dá využiť napr. pri liečbe Parkinsonovej choroby. Práca už získala odborné ocenenia aj podporu MŠMT ČR. Ďalšia súťažná práca zo zdravotníctva navrhuje algoritmy pre lepšie vyhodnocovanie vstupných obrazových dát v biomedicínskom výskume.

Naopak na oblasť firemnej komunikácie so zákazníkom sa zameriava ďalší finalista. Jeho systém bude schopný automatizovane kategorizovať zákaznícke požiadavky pomocou umelej inteligencie.

Rýdzo praktický dopad má práca zameraná na detekciu falošných ochranných prvkov na osobných dokladoch. Potreba zvýšenia bezpečnosti rastie spolu s rozširovaním informačných technológií a zavádzaním vzdialenej komunikácie s úradmi.

Víťazi si odnesú hodnotné ceny aj neoceniteľné skúsenosti

„Najväčšou odmenou nielen pre absolútneho víťaza, ale aj pre všetkých zúčastnených finalistov, je možnosť zviditeľniť sa pred porotou a dostať priestor predstaviť svoju prácu odbornej verejnosti. Táto príležitosť môže pomôcť zatiaľ neznámym talentom vstúpiť do odborného poľa a ľahšie odštartovať svoju kariéru. Sme radi, že môžeme už 13 rokov pomáhať začínajúcim hviezdam v informatike zažiariť,“ hovorí Bohumír Zoubek, porotca súťaže IT SPY za spoločnosť Profinit, ktorá súťaž spoluorganizuje a je garantom hlavnej ceny súťaže.

Hlavná cena IT SPY 2022 – Absolútny víťaz súťaže IT SPY 2022 získa od spoločnosti Profinit odmenu 2000 eur, ktorú môže použiť napríklad na ďalší rozvoj svojho diplomového projektu alebo na ďalšie vzdelávanie. Vedúci víťaznej práce získa 200 eur, ako poďakovanie za dobrú prípravu svojho študenta.

Magenta Award for Excellence in IT –Hlavný partner súťaže IT SPY, spoločnosť T-Mobile, tento rok udelí cenu vynikajúcej práci v oblasti IT podľa vlastných kritérií. „Cena sa zameriava na práce, ktoré sú inovatívne, prinášajú nový vhľad a prepojenie tém, nielen v oblasti Telco , a zároveň majú praktický a pozitívny dopad na spoločnosť,“ vysvetľuje Pavla Frindtová, HR Business Partner, T-Mobile. Najdôležitejšie kritériá tejto kategórie sú inovatívnosť práce, kvalita diskusie odrážajúca hĺbku myslenia, praktickosť a pozitívny spoločenský dopad. Odmenou pre víťaza tejto ceny bude iPad Air. „Vďaka partnerstvu so súťažou IT SPY dávame možnosť našim expertom podeliť sa o svoje know-how a súčasne máme príležitosť pozitívne ovplyvniť mladú generáciu a možnosť nadviazať kontakt s mladými talentami, ktorí môžu priniesť svieži vietor a nový pohľad na vec,“ dopĺňa Frindtová .

Cena pre prvých troch finalistov od spoločnosti GOPAS – Prví traja finalisti dostanú poukaz na školenie podľa vlastného výberu v hodnote 10.000 Kč od spoločnosti GOPAS. „Univerzity poskytujú perfektné IT vzdelanie, avšak pre špičkových odborníkov je vzdelávanie celoživotný proces. Najlepší účastníci súťaže tak na základ získaný zo škôl môžu nadviazať kvalitným školením v našej počítačovej škole,“ hovorí Jan Dvořák, riaditeľ počítačovej školy GOPAS.

Cena verejnosti – Svoj priestor v hodnotení súťažných projektov má vedľa odbornej poroty aj široká verejnosť, ktokoľvek totiž môže dať svoj hlas jednému z finalistov a posunúť ho tak k víťazstvu v kategórii Cena verejnosti. Víťaz verejného hlasovania získava outdoorovú kameru. Verejnosť môže môže až do 22. novembra 2022 tu: https://www.itspy.cz/rocnik/2022

Do aktuálneho ročníka súťaže IT SPY sa zapojilo 6 popredných českých vysokých škôl a 5 slovenských univerzít, na ktorých v minulom akademickom roku mladí informatici obhájili takmer 1200 diplomových prác. Z nich vybrali zástupcovia vysokých škôl, tzv. ambasadori, celkom 52 projektov s najväčším potenciálom na víťazstvo v súťaži. Následne odborná porota vybrala semifinalistov a finalistov, ktorí budú svoje práce 24. novembra 2022 obhajovať vo finále.

Prehľad finalistov súťaže IT SPY 2022:

 • Peter Vajdecka (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky): „Abstraktívná sumarizácia správ o overovaní faktov pomocou vopred natrénovaného transformera na extraktívnych súhrnoch“
 • Son Hai Nguyen (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií): „Aproximace šíření zvuku neuronovými sítěmi“
 • Filip Koukal (Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta): „Automatická kategorizace zákaznických požadavků“
 • Ing. Jan Pašek (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd): „Generování zdrojového kódu z popisů v přirozeném jazyce“
 • Mgr. Matúš Revický (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta): „Podnikové aplikace založené na blockchainu“
 • Lucia Hradecká Dupkaničová (Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky): „Segmentácia a sledovanie organoidov v obrazových dátach vytvorených prostredníctvom mikroskopie vo svetelnom poli“
 • Ing. Jiří Ulrich (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická): „Vícenásobný lokalizační systém kamer založený na značkách“
 • Ing. Lucia Piatriková (Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky): „Vizuálna detekcia falšovaných ochranných prvkov na občianskom preukaze“

Záštitu súťaži tento rok udelilo Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR, Ministerstvo priemyslu, Ministerstvo pre miestny rozvoj, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Hospodárska komora, Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť a KINIT, ktorých zástupcovia sa zúčastnia aj slávnostného vyhlásenia výsledkov 24. novembra.

Dôležité medzníky súťaže IT SPY 2022:

 • 4. 5. 2022 – štart súťaže, začiatok prijímania prihlášok
 • 14. 9. 2022 – uzavretie prihlášok
 • 20. 10. 2022 – vyhlásenie finalistov
 • 22. 11. 2022 – uzavretie online hlasovania
 • 24. 11. 2022 – finále a Slávnostné vyhlásenie výsledkov IT SPY 2022