Číslicové řízení laboratorního modelu kuličky na ploše

Číslicové řízení laboratorního modelu kuličky na ploše

Autor: Ľuboš Spaček

Škola: Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

Jak je složité naprogramovat pohyb plochy tak, aby dokázala bezpečně provést kuličku bludištěm?
Tento program představuje model nestabilní plochy, na jejíž střed má být umístěna kulička. Kulička představuje těleso v systému, kde i po nepatrném náklonu plochy, dojde k radikálnímu vychýlení tělesa a celkové nestabilitě. Tento výukový model je schopný vést studenty od návrhu řazení, přes identifikaci až po odzkoušení na reálném modelu. Na plošině je navržené bludiště, které je možné nasnímat kamerou a automaticky vypočítat nejvhodnější trajektorii kuličky na nestabilní ploše.

Využití tohoto projektu je hlavně v edukační rovině, a to například při výuce řízení nestabilní soustavy. V praxi je možné jej implementovat při testování rozličných algoritmů.

 

Stanovisko poroty:

Porota ocenila zejména dobrou úroveň realizace a ověření řešení.