Zvýšenie rozlíšenia obrazu pomoocu hlbokých neurónových sietí

Zvýšenie rozlíšenia obrazu pomoocu hlbokých neurónových sietí

Autor práce

Bc. Tomáš Mojžíš
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Michal Španěl, PhD.

O projektu

Ročník

2022

Sdílet tuto práci