Zmírnění útoků DoS pomocí strojového učení

Zmírnění útoků DoS pomocí strojového učení

Autor práce

Patrik Goldschmidt
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Jan Kučera

O projektu

Ročník

2021

Sdílet tuto práci