Zásuvný modul do Blenderu pro převod modelů na vektorovou grafiku

Zásuvný modul do Blenderu pro převod modelů na vektorovou grafiku

Autor práce

Ing. Jiří Kopáček
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Tomáš Milet Ph.D.

O projektu

Ročník

2023

Sdílet tuto práci