Využití rozšířené reality pro vizualizaci 3D medicínských obrazových dat

Využití rozšířené reality pro vizualizaci 3D medicínských obrazových dat

Autor práce

Lukáš Hojdysz
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Michal Krumnikl

O projektu

Ročník

2023

Sdílet tuto práci