Využití rozšířené reality pro vizualizaci 3D medicínských obrazových dat

Využití rozšířené reality pro vizualizaci 3D medicínských obrazových dat

Autor práce

Lukáš Hojdysz

Vedúci práce

Michal Krumnikl

O projekte

Ročník

Zdieľať túto prácu