Výpočet a vizualizace dutin ve velkých modelech molekul

Autor práce

Lukáš Jirkovský
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Ivana Kolingerová

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci