Vyhledávání a indexování v neseřazených stromech

Vyhledávání a indexování v neseřazených stromech

Autor práce

Sobota Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Melichar Bořivoj

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci