Vizualizace volumetrických dat

Vizualizace volumetrických dat

Autor práce

Uher Vojtěch
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Fabián Tomáš

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci