Vizualizace mozkové aktivity

Vizualizace mozkové aktivity

Autor práce

Pavel Ferdian
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Petr Gajdoš, Ph.D.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci