Virtuální kovář

Virtuální kovář

Autor práce

Mária Halamová
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Tomáš Milet, Ph.D.

O projektu

Ročník

2022

Sdílet tuto práci