Verification of Authenticity of Stamps in Documents

Verification of Authenticity of Stamps in Documents

Autor práce

Micenková Barbora
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Herout Adam

O projektu

Ročník

2011

Sdílet tuto práci