Útoky na operační systém Linux v teorii a praxi

Útoky na operační systém Linux v teorii a praxi

Autor práce

Procházka Boris
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Vojnar Tomáš

O projektu

Ročník

2010

Sdílet tuto práci