Útoky na operační systém Linux v teorii a praxi

Útoky na operační systém Linux v teorii a praxi

Autor práce

Procházka Boris

Vedúci práce

Vojnar Tomáš

O projekte

Ročník

2010

Zdieľať túto prácu