Using MS Kinect Device for Natural User Interface

Using MS Kinect Device for Natural User Interface

Autor práce

Altman Petr
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Vaněček Petr

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci