Určenie optimálnej jazdy automobilu

Určenie optimálnej jazdy automobilu

Autor práce

Ing. Samuel Pitoňák
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Miroslav Biňas Phd.

O projektu

Ročník

2021

Sdílet tuto práci