Určenie optimálnej jazdy automobilu

Určenie optimálnej jazdy automobilu

Autor práce

Ing. Samuel Pitoňák
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Ing. Miroslav Biňas Phd.

O projekte

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu