Uplatnění fraktálů v kompresi dat

Uplatnění fraktálů v kompresi dat

Autor práce

Petr Dušák
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci