Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud – serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud – serverová část Windows Azure

Autor práce

Růžička Vojtěch
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Bruckner Tomáš

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci