Systém vyhodnocení parametrů jednoho kmitu hlasivek

Systém vyhodnocení parametrů jednoho kmitu hlasivek

Autor práce

Lukáš Kroupa
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Ing. Pavel Nový, Ph.D.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci