Strojové učení v úloze predikce vlivu aminokyselinových mutací na stabilitu proteinu

Strojové učení v úloze predikce vlivu aminokyselinových mutací na stabilitu proteinu

Autor práce

František Malinka
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Jaroslav Bendl

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci