Stereovizní systém pro počítání cestujících v hromadných dopravních prostředcích

Stereovizní systém pro počítání cestujících v hromadných dopravních prostředcích

Autor práce

Radek Vrzal
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci