Stereovizní systém pro počítání cestujících v hromadných dopravních prostředcích

Stereovizní systém pro počítání cestujících v hromadných dopravních prostředcích

Autor práce

Radek Vrzal

Vedúci práce

Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D.

O projekte

Ročník

2016

Zdieľať túto prácu