Simulace vlastností objektivu

Simulace vlastností objektivu

Autor práce

Kučiš Michal
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Zemčík Pavel

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci